شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

راهبرد مشارکت سازمان هواشناسی کشور

راهبرد مشارکت اداره کل هواشناسی استان گیلان

 

     اداره کل  هواشناسی استان گیلان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرایی را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام مینماید. این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه هاي قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح میباشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام مینماید.